Księgarnia Historyczna | +48 604 910 603, +48 783 200 100

zaawansowane
0 produktów - 0zł

Polityka wschodnia w koncepcjach partii politycznych w III Rzeczypospolitej Polskiej

Podtytuł: Wybrane aspekty: stosunki międzynarodowe, polityka historyczna, gospodarka i integracja europejska
Autor: Arkadiusz Krawcewicz
Wydawnictwo : Inforteditions
Seria: Prace Historyczne 20
Rok wydania: 2018
Wydanie: I
Nakład: bd
ISBN: 978-83-65982-18-6
Stron: 372
Format: 155x215mm
Oprawa: miękka
Język: polski

Stara cena:43.00
Cena:27.99
Do koszyka
Opis
Opinie

Opis wydawcy:
„(…) W ocenie recenzenta, w efekcie powstało dzieło jeśli nie przełomowe dla omawianej problematyki, to z pewnością niezwykle ważne, którego ogłoszenie drukiem będzie impulsem dla dalszych polskich badań politologicznych.
Język pracy jest jasny i zrozumiały, a jej konstrukcja nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, podobnie jak aparat badawczy. Warto zauważyć, iż pomimo podjęcia się przez autora analizowania zagadnień o dużym stopniu skomplikowania, potrafił on dokonać umiejętnej syntezy i w pełni panował nad relatywnie niemałym materiałem źródłowym i literaturą przedmiotu. Zwraca również uwagę zachowanie przez autora właściwej postawy wobec omawianych przez niego zagadnień, co przejawiało się m.in. w słusznej krytyce ukraińskiego banderyzmu. Fakt ten wzbudził wielkie uznanie recenzenta.
Arkadiusz Krawcewicz w sposób optymalny wykorzystał dostępną literaturę przedmiotu. Co jednak bardziej istotne, autor jako jedyny spośród szczecińskiego środowiska badaczy partii i systemów partyjnych, z którego się wywodzi, szeroko wykorzystał dokumenty m.in. z Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz z Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Owe materiały w znacznym stopniu stanowią o wartości i unikalności pracy, zwłaszcza iż we współczesnej politologii wielu badaczy prowadzi badania w oparciu głównie o linki internetowe, komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej oraz publikacje prasowe. (…)” (z recenzji wydawniczej dra Przemysława Benkena)

Spis treści:
Wykaz skrótów
Wstęp

I. Wyjaśnienie podstawowych zagadnień 
1. Polska polityka wschodnia. Analiza terminu
2. Rozwój i typologia polskich partii politycznych po 1989 roku
II. Stosunki międzynarodowe i polityka historyczna w koncepcjach polityki wschodniej
1. Relacje polityczne między państwami
2. Polityka historyczna
III. Gospodarka i integracja europejska w koncepcjach polityki wschodniej
1. Gospodarka
2. Integracja europejska

Zakończenie
Bibliografia
The Abstract Book

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com