Księgarnia Historyczna | +48 604 910 603, +48 783 200 100

zaawansowane
0 produktów - 0zł
Okładka
Okładka

Barbarzyńcy w północnej Italii. Ostrogoci i Longobardowie

Autor:Dominika Długosz

Wydawnictwo : Trio

Seria : nd

Rok wydania : 2011

Wydanie : I

Nakład : 1300 egz.

ISBN : 978-83-7436-260-3

Stron : 264

Format : 170x240mm

Oprawa : twarda

Stara cena:39.00
Cena:29.99
Towar niedostępny
Opis
Opinie

 

Spis treści :

Słowo wstępne

Część I. Nad „wiekami ciemnymi” przejaśnia się

 1. Historia badań

Początki archeologii wczesnego średniowiecza Północnych Włoch

Polsko – włoskie badania na Torcello i w Catelseprio impulsem do dalszych poszukiwań

Rozwój „archeologii miejskiej” w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku

Koniec XX stulecia : między historią a archeologią

Podążając w kierunku nowej dyscypliny : ku archeologii architektury

 1. Między teorią a praktyką

Wzorcowy model miasta antycznego i jego brak we wczesnym średniowieczu

Model bresciański i weroński

Koncepcja miasta wyrażona w słowach

Terminologia klasyczna

Terminologia germańska

Toponomastyka średniowieczna

Współczesny spór o kontynuację i lukę osadniczą

Część II. Zanim barbarzyńcy osiedlili się na Półwyspie Apenińskim

 1. Kryzys późno antyczny

Italia przed wielką wędrówką ludów

Przyczyny i skutki kryzysu

Przeczucie schyłku i braku stabilności : fortyfikacja miast

Niezgodność : zastój czy rozwój budowlany?

Spichlerze

Termy

 1. Topografia miast po przyjęciu chrześcijaństwa

Zmiany w układzie przestrzennym miast

Między sacrum i profanum – zabudowa

Oratoria i domus eccelesiae

Dom czy kościół?

Bazyliki wczesnochrześcijańskie i martyriony

Pochówki

Epoka wędrujących kamieni

Część III. Ostrogoci – na wpół Germanie, na wpół Rzymianie

 1. Geneza Ostrogotów

Greutungowie i Terwingowie

Ród Amalów

Pierwsze germańskie królestwo w Italii

 1. Teodoryk Wielki…. Lub Dytryk z Bernu

Naśladownictwo czy twórczy eklektyzm

Dualizm politycznych inspiracji

Kulturowe osiągnięcia Gotów

Rawenna, tym razem rzecz nie o mozaikach

Miejsce siedziby Teodoryka Wielkiego

Wiejskie rezydencje i kasztele

 1. Koniec snów o potędze

Schyłek dynastii Amalów w Italii

Konsekwencje wojny grecko – gockiej

Część IV. Longobardowie i ich królestwo przed Alpami

 1. Kto opowiedział nam longobardzkie dzieje?

Średniowieczne źródła pisane : tam gdzie kończy się mit, zaczyna się Historia

Origo gentis Langobardorum i Edictum Rothari

Historia Longobardorum Pawła Diakona (ok. 790r.)

Źródła ikonograficzne

Średniowiecze

Od XVI do XVII wieku

„Barbarzyńcy” a propaganda w sztuce XIX wieku

 1. Podbój Italii

„Długobrodzi” wojownicy na alpejskich i apenińskich szlakach

Podbój miast

Najazd na castra

Gente In fuga, czyli ucieczka ludów

Życie codzienne

Ustrój, administracja i prawo

Obyczaje

„Słynni” Longobardowie

 1. Miasta, kasztele i wsie

Trzy czy cztery stolice królestwa?

Werona

Mediolan

Pawia

A co z Brescią?

Rola miasta w zagospodarowaniu przestrzennym

Związek miasta z regionem

Miasto a kasztel

 1. Akulturacja i inkulturacja

Reorganizacja i przebudowa

Ciągłość typologiczna?

Kontynuacja technologiczna

Zerwanie z rzymską tradycją

Zmiany funkcjonalne przestrzeni

Zabudowa inna niż u Rzymian

Spolia

Czy miasto stało się wsią?

Rola religii w procesie asymilacyjnym

Longobardzki styl czy longobardzka sztuka?

Ceramika

Wyroby z metaku

Broń

Kamienne detale architektoniczne

 1. Zmierzch bogów

Ostatnie nadzieje Dezyderiusza

Upadek północnego królestwa , ale nie upadek księstw

Na zakończenie. Nieustające wątpliwości

Tabele

Tablice genealogiczne

Bibliografia

Summary

Indeks

Spis map

 

Opis:

Północne Włochy są wciąż jeszcze tajemniczym, nieodkrytym dla badaczy lądem. Nierozwikłane zagadki dotyczące okresu zwanego niesłusznie „wiekami ciemnymi” stanowią intelektualną przygodę dla tych, którzy pragną dowiedzieć się, jak po upadku zachodniej części Imperium Rzymskiego zmienił się Półwysep Apeniński. Nie wystarczy byśmy poznali jedynie źródła pisane. Historię tę znacznie lepiej opowiedzą nam źródła ikonograficzne... i kamienie. Wystarczy tylko wejść na ruiny rzymskich miast i zobaczyć, co na tych gruzach powstało, gdy dawną Italię podbiły i zamieszkały germańskie plemiona Ostrogotów i Longobardów. O splatających się i wzajemnie przenikających losach miast i jego mieszkańców opowiada ta książka.

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:

 • Dodaj link do:
 • facebook.com