Księgarnia Historyczna | +48 604 910 603, +48 783 200 100

zaawansowane
0 produktów - 0zł
Okładka
Okładka

Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia - hipotezy - interpretacje

Autor: Andrzej Buko
Wydawnictwo: Trio
Seria: nd
Rok wydania: 2011
Wydanie: III, rozszerzone
Nakład: BD
ISBN: 978-83-7436-215-3
Stron: 494
Format: 170x245 mm
Oprawa: twarda

Stara cena:49.99
Cena:44.99
Towar niedostępny
Opis
Opinie

Spis treści:
Od Autora
Wstęp
Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej: początki zainteresowań, narodziny o rozwój
Początki najdawniejsze
Wiek XIX: w poszukiwaniu odległych korzeni słowiańskiej tożsamości
Narodziny i powolny wzrost: pierwsze dekady XX wieku
Lata trzydzieste: Archeologia wczesnego średniowiecza w natarciu – sporu o Słowian ciąg dalszy i systematyczne prace wykopaliskowe obiektów wczesnośredniowiecznych
Dwie dekady powojenne: zbliżające się millenium i badania nad początkami państwa polskiego
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte : udane pokłosie badań milenijnych
Ostatnia dekada XX wieku i początek nowego stulecia: stare pytania i nowe możliwości pozyskiwania odpowiedzi
Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej: Archeologia regionów czy Archeologia bez granic?
Źródła i metody
Stanowisko archeologiczne
Stratyfikacje, warstwy, obiekty
Wczesnośredniowieczne stanowiska archeologiczne i ich stratyfikacje: problemy eksploracji
Stratyfikacje stanowisk wczesnomiejskich
Stratyfikacje osad typu wiejskiego
Stratyfikacje obiektów sakralnych i pogańskich miejsc kultu
Stratyfikacje cmentarzysk wielowarstwowych
Warstwy i ich zawartość ruchoma: znaleziska masowe
Ceramika jako źródło do badania dawnych społeczności
Szczątki archeozoologiczne i archeoichtiologiczne
Zabytki wydzielone
Dane przyrodnicze: gleba i jej komponenty
Pozostałe grupy danych (I): źródła pisane
Pozostałe grupy danych (II): toponomastyka
Pozostałe grupy danych (III): przedstawienia ikonograficzne
Skąd na ziemiach polskich wzięli się Słowianie?
„Autochtoniści”, „allochton iści” i inni: długie dzieje o pochodzenie Słowian
Między starożytnością a wczesnym średniowieczem ziem polskich: przerwa czy kontynuacja?
Jeden czy wiele wzorców kultury materialnej Słowian?
Słowiański fenomen: jak go wytłumaczyć ?
Zagadki okresu przedpaństwowego
„Geografia plemienna” i Archeologia
Najstarsze grody wczesnośredniowieczne: kiedy powstawały?
Wielośc czy jedność obrządku pogrzebowego?
Zagadka Gromnika
Wiele pytań i mało odpowiedzi
Święte góry
W kręgu wielkich ośrodków kultu okresu plemiennego: Łysa Góra na wschodniej krawędzi Łysogór
Tajemnice góry Ślęży
Inne góry – domniemane miejsca pogańskiego kultu
Zagadkowe Żmigrody
Pogański cmentarz czy święty gaj?
Świątynie pod gołym niebem
Stary cmentarz i nowe problemy
Zapomniana czy żywa tradycja?
Wielkie kopce małopolskie
Monumentalizm, który zadziwiał od dawna
Kopiec Przemysława (Tatarski) w Przemyślu
Domniemane monumentalne kopce w Przemyskiem
Sandomierski kopiec Salve Regina
Krakowskie kopce Kraka i Wandy
Pozostałe wielkie kopce w Malopolsce
Kontekst europejski
Kopce małopolskie: kiedy i dlaczego je wznoszono?
Ślady najstarszego pisma?
Odkrycie, które budzi emocje
Co odkryto na tabliczkach z Podeblocia?
Powrót do tematu: tabliczki w świetle najnowszych badań
Jak powstawała Polska?
Między archeologią, tradycją dynastyczną a legendą
Tam gdzie narodziła się Polska: Wielkopolska u progu przełomu państwowego
Skąd pochodzili Piastowie?
Z Wielkopolski do Małopolski: piastowskie wyjście na zewnątrz
Kierunek północny: Piastowie nad Zatoką Gdańską
„Zapomniane” Mazowsze czy strategiczna rezerwa terytorialna?
Od Bałtyku po Sudety: Śląsk i Pomorze Zachodnie
Śląsk czeski czy piastowski?
Pomorze Zachodnie: „republiki miejskie” i dawne terytoria plemienne
Ziemia krakowska: ostatni etap budowy państwa polskiego
Próba bilansu
Miasta nadal odkrywane
Stolice państwa gnieźnieńskiego: rywalizacja o prymat pierwszeństwa
Od legendarnego Lecha do Mieszka I
Silny pretendent do palmy pierwszeństwa
Gród na bursztynowym szlaku
Miasto o dwunastu bramach
Gdańsk wczesnopaństwowy czy plemienny?
Poczatki Płocka ciągle poznawane
Wczesny gród piastowski nad rzeką Płonką?
Pierwsza wielka inwestycja piastowska w Małopolsce?
Intrygujący rywal Sandomierza
Tajemnice Góry Katedralnej w Chełmnie
Centrum na peryferii
W cieniu pogańskiego księcia
Kraków, Wawel i archeologia
Kto wybudował najstarszy Wrocław?
Grody niezwykłe
Ostrów Lednicki: rezydencjonalmny ośrodek pierwszych Piastów czy najstarsze na ziemiach polskich episcopium?
Niesfinalizowana wielka inwestycja
Chełmiński sedes regni principalis?
Gród pod zamkiem
Wyspy pełne tajemnic
Ukryte wśród bagien
Zagadki pogranicza: zespół wieżowy w Stołpiu
Krajobrazy wiejskie
Na uboczu zainteresowań
Osady wiejskie: jak je postrzegamy?
Niewykorzystany potencjał badawczy: osady służebne
Wsie nieodgadnione
Wczesne ośrodki przemysłowe?
Archeologia w badaniach najstarszych zaspołów klasztornych
Najstarsze klasztory i Archeologia
U progu chrystianizacji: pierwsze opactwa benedyktyńskie
W cieniu Wzgórza Wawelskiego: Archeologia w badaniach opactwa oo. benedyktynów św. Piotra i Pawła w Tyńcu pod Krakowem
Kościół i klasztor na osadzie grodowej
Podwójna fundacja i spór o pochówek książęcy
Archeologia w badaniach najstarszych fundacji cysterskich
Łekneński „klasztorek”
Klasztor na ruinach pallatium?
Klasztory ciągle poznawane
Zagadka stulecia: znaki na ceramice
Długa Historia badań i niejednoznaczne wyniki
Znaki na Danach naczyń z Kalisza i Ostrowa Lednickiego: obfitość nowych jakościowo źródeł archeologicznych
Znaki jakich mało
Skąd ten zwyczaj i dlaczego znakowano naczynia?
Miejscowi i obcy
Od kremacji do inhumacji: cmentarze okresu wczesnopaństwowego
Pomorzanie i Wieleciw Wielkopolsce
Groby wikingów?
Wielka nekropola niewolników
Nie tylko wojownicy
Kogo chowano w mazowieckich grobach z konstrukcjami kamiennymi?
Obcy na południu
Poganie i chrześcijanie
Kim byli, co ich łączyło?
Bibliografia
Indeks

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com