Księgarnia Historyczna | +48 604 910 603, +48 783 200 100

zaawansowane
0 produktów - 0zł

Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego Tom II Okresy panowań królów elekcyjnych XVI-XVII wiek

Autor: oprac. Henryk Lulewicz
Wydawnictwo: IH PAN, Neriton
Seria: Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego
Rok wydania: 2009
Wydanie: I
Stron: 452
Format: 150x210mm
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7543-086-8
Język: polski
Stan: nowa

Stara cena:39.90
Cena:34.99
Towar niedostępny
Opis
Opinie

Opis:
Tom obejmuje spuściznę z czasów królów Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego. Zawiera głównie uchwały tzw. konwokacji wileńskich, ponadto zachowane lauda sejmików głównych przedsejmowych w Wołkowysku, następnie w Słonimiu, a także postanowienia zjazdów organizowanych przez samo społeczeństwo szlacheckie w sytuacjach szczególnych, jak w latach rokoszu sandomierskiego (1606–1607) albo podczas najazdu szwedzkiego i moskiewskiego w połowie XVII w.

Spis treści:
Wstęp
Wykaz skrótów i symboli
Wykaz skrótów bibliograficznych
I. Panowanie Stefana Batorego (1576–1586)
1. Zjazd główny zwołany do Wilna na 3 III 1577, który nie odbył się
2. Zjazd (albo sejmik) główny stanów WKsL w Wołkowysku (6–18 VIII 1577)
3. Zjazd senatorski w Wilnie (9–10 VIII 1577)
4. Zjazd stanów WKsL zwołany do Nowogródka na 29 IX 1578, przeniesiony potem do Wilna, który jednak nie odbył się
5. Zjazd główny (konwokacja wileńska) stanów WKsL w Wilnie (17–29? IV 1580)
6. Zjazd główny stanów WKsL planowany na poprawę II Statutu Lit. (8 IX 1581)
7. Sejmik główny (konwokacja) stanów WKsL w Wołkowysku (19–21 I 1582)
8. Sejmik główny (przedsejmowy) w Wołkowysku (16 IX 1582)
9. Zjazd stanów WKsL planowany pierwotnie 20 X 1583 w Wilnie, który odbył się w innym terminie (23 I – koniec III [24?] 1584)
10. Sejmik główny (przedsejmowy) w Wołkowysku (17–21 XII 1584)
II. Panowanie Zygmunta III Wazy (1588–1632) i Władysława IV Wazy (1632–1648)
1. Zjazd główny zwołany do Wilna na 7 XI 1588, przeniesiony do Wołkowyska na 28 XI 1588
2. Sejmik główny (przedsejmowy) w Słonimiu (24 II 1589)
3. Zjazd główny (konwokacja wileńska) stanów WKsL w Wilnie (13–20 V 1591)
4. Zjazd stanów WKsL w Wilnie (23 11 1592)
5. Zjazd główny (konwokacja wileńska) stanów WKsL w Wilnie (30 VII – 7 VIII 1593)
6. Zjazd senatorsko-szlachecki zorganizowany samorzutnie podczas inwazji Nalewajki na terytorium WKsL w Nieświeżu (4 XII 1595)
7. Zjazd senatorsko-szlachecki podczas pospolitego ruszenia przeciw Nalewajce w Szacku (21–22 II 1596)
8. Sejmik główny (przedsejmowy) w Słonimiu (12–17 III 1596)
9. Zjazd senatorsko-szlachecki na bazie Trybunału WKsL w Nowogródku (25 IX 1596)
10. Sejmik główny (przedsejmowy) w Słonimiu (27–30 l 1597)
11. Sejmik główny (przedsejmowy) w Słonimiu (26–29 I 1600)
12. Zjazd główny (konwokacja wileńska) stanów WKsL w Wilnie (14 III 1602)
13. Zjazd główny zwołany do Nowogródka na 26 X 1602, który nie odbył się
14. Sejmik główny (przedsejmowy) w Słonimiu (8–11 I 1603)
15. Zjazd senatorsko-szlachecki na bazie Trybunału WKsL w Wilnie (25 VI 1604)
16. Sejmik główny, który odbył się jako przedsejmowy w Mścibohowie (6 I 1605)
17. Zjazd główny (konwokacja wileńska) stanów WKsL w Wilnie (2–7 V 1605)
18. Zjazd senatorsko-szlachecki legitymistów litewskich (samorzutna konwokacja przeciwników rokoszu) na bazie Trybunału WKsL w Wilnie (20 V 1606)
19. Zjazd litewskich zwolenników rokoszu w Wilnie (28 V 1606)
20. Konwokacja senatorsko-szlachecka (antyrokoszowa) w Wilnie (14 VII 1606)
21. Zjazd senatorsko-szlachecki (antyrokoszowy) na bazie Trybunału WKsL w Nowogródku (23 IX 1606)
22. Zjazd senatorsko-szlachecki legitymistów litewskich na bazie sejmiku gromnicznego w Wilnie (4 II 1607)
23. Sejmik główny (przedsejmowy) w Słonimiu (23–26 IV 1607)
24. Zjazd szlachecki na bazie Trybunału WKsL w Wilnie (12 V 1607)
25. Zjazd główny (konwokacja wileńska) stanów WKsL w Wilnie (4–9 XI 1613)
26. Zjazd główny (konwokacja wileńska) stanów WKsL w Wilnie (1–11 X 1614)
27. Sejmik główny (przedsejmowy) w Słonimiu (29–31 I 1615)
28. Zjazd główny (konwokacja wileńska) stanów WKsL w Wilnie (21 V – 5 VI 1615)
29. Zjazd główny (konwokacja wileńska) stanów WKsL w Wilnie (12–27 IV 1617)
30. Sejmik główny (przedsejmowy) w Słonimiu (30 I – l II 1618)
31. Sejmik główny (przedsejmowy) w Słonimiu (8–9 I 1619)
32. Zjazd główny (konwokacja wileńska) stanów WKsL w Wilnie (4–8 VI 1624)
33. Sejmik główny (przedsejmowy) w Słonimiu (23–27 XII 1624)
34. Sejmik główny (przedsejmowy) w Słonimiu (13–14 I 1626)
35. Zjazd główny (konwokacja wileńska) stanów WKsL w Wilnie (2–11 III 1634)
III. Panowanie Jana Kazimierza Wazy (1648–1668)
1. Konwokacja zwołana na 10 V 1655 do Wilna, która została odwołana
2. Zjazd (konwokacja?) szlachty powiatów litewskich na pospolitym ruszeniu żmudzkim pod Jaśwojniami w sprawie poddania się królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi i unii ze Szwecją (14–17 VIII 1655)
3. Sejmik szlachty powiatu brasławskiego i uciekinierów z terenów zajętych przez Moskwę zwołany w celu potwierdzenia warunków poddania się królowi szwedzkiemu, na zamku w Brasławiu (28 VIII 1655)
4. Zjazd (konwokacja, konfederacja?) szlachty powiatów: wiłkomirskiego, brasławskiego, kowieńskiego, upickiego oraz Księstwa Żmudzkiego dla potwierdzenia unii WKsL ze Szwecją, Kiejdany (15?–20 [23?] X 1655)
5. Zjazd główny (konwokacja) stanów WKsL w Brześciu Litewskim (5–11 XI 1655)
6. Konfederacja antyszwedzka dygnitarzy, ciwunów, urzędników ziemskich, grodzkich i szlachty żmudzkiej podczas pospolitego ruszenia w Szadowie (3 VI 1656)
7. Konfederacja antyszwedzka powiatów wiłkomirskiego, kowieńskiego i upickiego podczas pospolitego ruszenia w Kiejdanach (16 XII 1656)
8. Konwokacja stanów WKsL w Brześciu Litewskim (14-17 III 1657)
9. Zjazd senatorsko-szlachecki (konwokacja) przy okazji posiedzenia komisji wojskowej w Kamieńcu Litewskim (12–18 XI 1657)
10. Konwokacja stanów WKsL w Białej (4–6 V 1665)
11. Konwokacja stanów WKsL w Grodnie (6–21 VII 1665)
IV. Panowanie królów rodaków: Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669–1673) i Jana III Sobieskiego (1674–1696)
1. Konwokacja (zjazd generalny) stanów WKsL w Wilnie (5–23 III 1671)
2. Konfederacja prowincjonalna WKsL zawiązana na wzór konfederacji prowincji wielkopolskiej w obronie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w trakcie zerwanego sejmu nadzwyczajnego 18 V – 30 VI 1672 w Warszawie (27 V 1672)
3. Zjazd senatorsko-szlachecki (prodworski) w Wilnie (25/26–28 VII 1672)
4. Konfederacja senatorsko-żołnierska w Kobryniu, potwierdzająca postanowienie przyjęte poprzednio w Wilnie (22 XI 1672)
5. Sejmik główny (przedsejmowy) w Słonimiu, zwołany na 24 I, który odbywał się 6–7 II 1685
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com