Księgarnia Historyczna | +48 604 910 603, +48 783 200 100

zaawansowane
0 produktów - 0zł

Acta Militaria Mediaevalia - Tom IV

Redaktor: Piotr N. Kotowicz
Wydawnictwo: PAU / Muzeum Historyczne w Sanoku
Seria: Acta Militaria Mediaevalia
Rok wydania: 2008
Wydanie: I
Nakład: bd
ISSN: 1895-4103
Stron: 236
Format: 210x300 mm
Oprawa: miękka

Cena:44.99
Do koszyka
Opis
Opinie

Spis treści:
Studia i materiały:
1. Jiri Kosta, Jiri Hosek, Zbrane z knizeciho hrobu z 9. stoleti v Koline z pohledu archeologie a metalografie.
1.1. Weapons from the 9th-century princely grave in Kolin from the point of view of archaeology and metallography.
1.2. Uzbrojenie z IX-wiecznego książęcego grobu z Kolina w świetle archeologii i badań metaloznawczych (streszczenie.
2. Radosław Liwach, Zachodnioukraińskie miecze i trzewiki pochew mieczowych od X do połowy XIII w.
2.1. Western Ukrainian swords and sword's drapes from the 10th to mid 13th century (summary).
3. Marcin Glinianowicz, Elementy uzbrojenia na późnośredniowiecznych malowidłach z kościoła w Haczowie.
3.1. The elements of arms and armour on late medieval paintings from the church in Haczów (summary).
4. Lech Marek, Medieval armour from Szczerba Castle.
4.1. Średniowieczna zbroja z zamku Szczerba (streszczenie).
5. Piotr N. Kotowicz, Anna Muzyczuk, Militaria średniowieczne z Królewskiego Miasta Krosna.
5.1. Medieval militaries from Royal Town Krosno (summary).
Komunikaty:
1. Andrzej Janowski, Piotr N. Kotowicz, Arkadiusz Michalak, Jeszcze o mieczu z Radymna.
1.1. Something more about the sword from Radymno (summary).
2. Witold Świętosławski, Późnośredniowieczne militaria z reliktów wieży w Jemiołowie koło Olsztynka.
2.1. Late medieval militaries from the relicts of tower in Jemiołowo near Olsztynek (summary).
3. Włodzimierz Kwaśniewicz, Arkadiusz Michalak, Piotr Wawrzyniak, Salada typu niemieckiego ze zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie kolo Zielonej Góry.
3.1. German type Ballet from the collection of the Lubuskie Military Museum in Drzonów near Zielona Góra (summary).
Recenzje:
1. Boromir Rafał Borowczak, Topory wojów piastowskich. Bitwa o Ostrów Lednicki, Szczecin 2008, Piotr Strzyż.
2. Witold Sarnecki, David Nicolle, Medieval Polish Armies 966-1500, Osprey Publishing, Piotr A. Nowakowski.
3. Robert Heś, Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV w.
Wykaz skrótów
Autorzy

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com