Księgarnia Historyczna | +48 604 910 603, +48 783 200 100

zaawansowane
0 produktów - 0zł

966. Chrzest Polski

Autor: Krzysztof Ożóg
Wydawnictwo: Biały Kruk
Seria: nd
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Stron: 232
Format: 168x238mm
Oprawa: twarda z obwolutą
ISBN: 978-83-7552-194-7
Język: polski
Stan: nowa

Stara cena:69.00
Cena:39.99
Do koszyka
Opis
Opinie

Opis:
Jest wiele ważnych dat w historii naszego narodu, ale nie ma ważniejszej niż rok 966. Chrzest Polski. Oddanie się w poddaństwo – lecz tylko Chrystusowi. Polacy jako wierni Jego poddani szybko stali się niezależni i silni; już tysiąc lat temu państwo Bolesława Chrobrego, którego ojciec, Mieszko, zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej przyjął chrzest, urosło do rangi potęgi. Bolesław I był władcą w pełni europejskim, co wówczas oznaczało: chrześcijańskim. Poruszał się swobodnie wraz ze swą drużyną od Łaby po Kijów, od Kołobrzegu po Pasawę. Polacy, rozwijając się przez wieki w kręgu kultury i wiary chrześcijańskiej, doszli do prawdziwej wielkości: gospodarczej, kulturalnej, militarnej, politycznej i moralnej. Zdarzały się też na przestrzeni naszych dziejów różne potknięcia, ale nigdy nie doszło do upadku narodu – Chrystusowa wiara zawsze trzymała go w swojej mocy. I da Bóg, trzymać go będzie po wsze czasy. Bardzo istotne jest dokładne zapoznanie się z narodzinami wiary na ziemiach polskich, bowiem „nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego bez Chrystusa”, jak powiedział św. Jan Paweł II.
Trudno znaleźć lepszego autora do opisania rozlicznych okoliczności narodzin chrześcijaństwa na naszych rdzennych terenach niż prof. Krzysztof Ożóg, człowiek tyleż głębokiej wiedzy, co głębokiej wiary – rzecz to niebagatelna przy badaniu kształtowania się naszej narodowej tożsamości. Różne czynniki sprzyjały powstaniu mocnego państwa Polan: korzystny układ sił politycznych, talenty osobiste Mieszka I i jego wielkiego syna, mądra, pokojowa ekspansja Rzymu na tereny pogańskich Słowian. O tym wszystkim pisze Autor, który wykazuje wszakże, iż decydujący był sam Chrzest święty, bowiem to jego konsekwencje spoiły rody i plemiona na naszych ziemiach tak silnie, że trwamy razem już jedenasty wiek, że wykształciliśmy wspaniałą kulturę, oryginalną tradycję, bogaty język.
Autor napisał swe dzieło w oparciu o najnowszy stan wiedzy; mamy w ręku nie tylko księgę jubileuszową (1050-lecie Chrztu), ale i obfitującą w fakty oraz wydarzenia książkę historyczną. Prof. Krzysztof Ożóg tak umiejętnie przybliża nam tamten świat, że bez trudności poruszamy się w ówczesnych realiach. Przywołuje okres wczesnosłowiański, misję świętych Cyryla i Metodego, następnie opisuje pasjonujący proces narodzin państwa i narodu – Polski i Polaków w wieku X i XI. Mówi o uwarunkowaniach zewnętrznych, opowiada o ówczesnym życiu we dworach i grodach, o pierwszych kościołach i męczennikach, o toczonych wojnach, o pierwszych zabytkach kultury. Mamy nieodparte wrażenie, iż to na naszych oczach wykuwa się Polska.
Książkę poprzedza wstęp Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Spis treści:
Wstęp Prezydenta RP
Fundament Polski - chrzest Mieszka I i jego poddanych w roku 966
1. Narodziny wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny
2. Pierwsze państwa słowiańskie w VII-VIII w. i ich kontakty ze światem chrześcijańskim
3. Powstanie państw na Słowiańszczyźnie w IX-X w. i proces ich chrystianizacji
4. Misja Konstantyna i Metodego wśród Słowian
5. Plemiona słowiańskie na ziemiach polskich
6. Przedchrześcijańskie wierzenia plemion polskich
7. Państwo Wiślan i lody południowej Polski w IX-X w.
8. Śląsk i Małopolska pod władzą czeskich Przemyślidów
9. Narodziny monarchii Piastów
10. Przyczyny decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu
11. Chrzest Mieszka I i jego poddanych w najstarszych przekazach źródłowych
12. Wizja chrztu Mieszka I w dziełach Jana Długosza
13. Czas i miejsce chrztu Mieszka I
14. Utworzenie pierwszego biskupstwa w monarchii Mieszka I
15. Działalność ewangelizacyjna biskupów Jordana i Ungera w Polsce
16. Zabiegi Mieszka I o wzmocnienie chrzescijaństwa  - akt oblacji państwa Stolicy Apostolskiej
17. Sytuacja monarchii piastowskiej po śmierci Mieszka I
18. Działalnośc św. Wojciecha jako biskupa praskiego
19. Wyprawa misyjna św. Wojciecha do Prus i skutki jego śmierci męczeńskiej dla Kościoła i państwa polskiego
20. Pielgrzymka cesarza Ottona III do Gniezna i jej konsekwencje dla Kościoła w Polsce
21. Cesarskie gesty Ottona III wobec Bolesława Chrobrego na zjeździe gnieźnieńskim
22. Starania Bolesława Chrobrego o koronę królewską po zjeździe gnieźnieńskim
23. Początki funkcjonowania kościelnej metropolii gnieźnieńskiej
24. Budowa katedr i innych kościołów za panowania Bolesława Chrobrego
25. Początki życia zakonnego w Polsce
26. Wspieranie misji do sąsiednich krajów przez Bolesława Chrobrego
27. Umacnianie chrześcijaństwa w polskim społeczeństwie przez pierwszych Piastów
Epilog
Indeks nazwisk

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com