Księgarnia Historyczna | +48 604 910 603, +48 783 200 100

zaawansowane
0 produktów - 0zł

Późne średniowiecze w Karpatach polskich

Cena:64.99
Towar niedostępny
Opis
Opinie

 

  Późne średniowiecze w Karpatach polskich

Wydawnictwo: Muzeum Podkarpackie ww Krośnie
Seria: nd

Rok wydania : 2007
Wydanie : bd

Nakład : bd

ISBN: 978-83-60545-57-7

Format : 240 x 160 mm

Oprawa : twarda

Liczba stron: 565

 

Spis treści:

 

1. Jan Gancarski, Wstęp

2. Michał Parczewski -Średniowieczna kolonizacja wschodniej części polskich Karpat w świetle danych archeologii

3. Władysław Makarski- Stosunki etniczno-językowe regionu krośnieńsko-sanockiego przed połową wieku XIV w świetle danych onomastycznych

4. Wojciech Blajer- Uwagi o stanie badań nad enklawami średniowiecznego osadnictwa niemieckiego między Wisłoką i Sanem

5. Józef Kukulak- Zapis początków kolonizacji Bieszczadów w osadach górnego Sanu

6. Bogusław Krasnowolski- Zasady lokacyjnego rozmieszczenia wsi podhalańskich między Nowym Targiem a Krościenkiem

7. Renata Karola, Anna Muzyczuk- Stan badań archeologicznych nad zamkami średniowiecznymi w południowo-wschodniej Małopolsce

8. Ewelina Śmigas-Kudzia- Stan badań archeologicznych nad zamkami średniowiecznymi w południowo-zachodniej Małopolsce

9. Antoni Lubelczyk- Czudec, Godowa, Niziny. Przykłady średniowiecznych rezydencji średniozamożnej szlachty w Pogórzu Strzyżowskim

10. Andrzej Szpunar- Zamek w Czchowie, stan badań i źródeł archeologicznych oraz próba odtworzenia wyglądu budowli

11. Eligiusz Dworaczyński- Zamek Tropsztyn

12. Stanisław A. Sroka- Janosik i jego poprzednicy w zbójnickim rzemiośle w Karpatach

13. Olgierd Ławrynowicz- Stan badań nad uzbrojeniem późnośredniowiecznym z obszaru Karpat Zachodnich

14. Jan Hunka, Marian Sojak,- Historicky vyznam nalezov minci zo severneho Slovenska

15. Piotr Łopatkiewicz- Systemy dekoracji malarskich kościołów drewnianych w Małopolsce południowo-wschodniej w późnym średniowieczu

16. Zbigniew Pianowski- Pałac gotycki na Wawelu – rezydencja odrodzonego królestwa

17. Waldemar Komorowski- Krakowska Waga Wielka w średniowieczu

18. Anna Muzyczuk, Jan Gancarski- Średniowieczny Rynek w Krośnie w świetle badań archeologicznych. Uwagi wstępne

19. Maria Zielińska, Piotr N. Kotowicz- Sanok późnośredniowieczny w świetle źródeł archeologicznych. Uwagi wstępne

20. Antoni Bosak- Gródek i osada targowa w Jaśle w świetle przekazów kartograficznych

21. Joanna Kociuba- Późnośredniowieczny zespół osadniczy w Czudowicach, stan.2, gm. Roźwienica, pow. Jarosław

22. Łukasz Miechowicz- Późnośredniowieczne i nowożytne pochówki dzieci w naczyniach glinianych na przykładzie znaleziska z Wyszatyc, gm. Żurawica, pow. Przemyśl

23. Bogusława Kaczmarska- Początki i osadnictwo wsi Trepcza w świetle nazwisk jej mieszkańców

24. Magdalena Adamkiewicz-Początki wsi Tarnawa w świetle onomastyki"

 

 

Stan książki bardzo dobry, nowa. Okładka zgodna ze zdjęciem.

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com