Księgarnia Historyczna | +48 604 910 603, +48 783 200 100

zaawansowane
0 produktów - 0zł

Katarzyna Sicińska – Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku ( na podstawie epistolografii)

Cena:67.20
Towar niedostępny
Opis
Opinie

 

Katarzyna Sicińska – Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku ( na podstawie

Epistolografii)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Seria: nd

Rok wydania : 2013
Wydanie : bd

Nakład : bd

ISBN: 978-83-7525-903-2

Format : 245 x 170 mm

Oprawa : twarda

Liczba stron: 535

 

Opis:

 

Podjęty przez Katarzynę Sicińską temat badawczy jest w pełni uzasadniony w świetle dotychczasowych wyników badań historycznojęzykowych. Polszczyzna południowokresowa XVll i XVIII wieku, która nie była dotąd przedmiotem całościowego opracowania, znajduje w monografii Sicińskiej doskonałe opracowanie naukowe. Autorka zrekonstruowała bowiem ten już dzisiaj historyczny wariant terytorialny języka polskiego na podstawie najbliższego ówczesnej polszczyźnie mówionej źródła, jakim są listy (...). W ten sposób odkryła także nowe źródła dla językoznawstwa historycznego, tym bardziej wartościowe, że rękopiśmienne, więc nie poddane normalizującej korekturze drukarskiej, która w znacznym stopniu zacierała, a nawet eliminowała znamiona regionalne języka polskiego dawnych epok.

Zastosowane przez Autorkę metody badawcze przyniosły wszechstronny i wiarygodny opis dziejów języka polskiego na Kresach Południowo-Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, który na ukraińskim (ruskim) obszarze etnicznym kształtował się przez wieki, wchłaniając tamtejsze słowa, formy gramatyczne i sposób wymowy. Autorka monografii o polszczyźnie południowo kresowej XVI I i XVIII wieku potraktowała metody badawcze językoznawstwa diachroniczne­ go interpretacyjnie a nie odtwórczo, rezygnując z ujęcia wyłącznie dyferencyjnego (...) i sformułowała na użytek swojego opracowania systemowe i zarazem porównawcze kryterium opisu. Rezultatem takiego podejścia metodologicznego jest (...) pełna i oryginalna monografia języka polskiego, co prawda dość elitarnego, z XVll i XVIII wieku, używanego na ruskim (ukraińskim) obszarze etnicznym.

Z recenzji prof. dr. hab. Józefa Kościa

 

Spis treści:

Wstęp
I. Wprowadzenie historyczne
1. Dzieje Kresów Południowo- Wschodnich w zarysie. Sytuacja polityczno- społeczna, kulturowa i wyznaniowa
2. Język polski na Kresach Południowo- Wschodnich
II. Teoretyczne i metodologiczne założenia pracy
1. Ustalenia terminologiczne
2. Metody badawcze
3. Stan badań
III.Listy południowokresowe na tle epistolografii polskiej
1. List w ujęciu historyczno-genologicznym
2. Charakterystyka podstawy materiałowej
3. Zasady cytowania materiału
IV. Grafika i ortografia
1. Pisownia samogłosek
2. Pisownia spółgłosek
3.Oznaczenie miękkości
4.Obce wzory graficzne
5. Pisownia fonetyczna i etymologiczna
6.Pisownia łączna i rozdzielna
7. Wielkie litery
8. Interpretacja
9. Skróty graficzne
10. Wnioski
V. Fonetyka
1. Wokalizm
2. Konsonantyzm
3. Wnioski
VI. Fleksja
1. Odmiana rzeczowników
2. Odmiana przymiotników i imiesłowów
3. Odmiana zaimków
4. Odmiana liczebników
5. Odmiana czasowników
6. Wnioski}
VII. Składania
1. Zdania pojedyncze
2. Wypowiedzenie złożone
3. Wnioski
VIII. Słowotwórstwo
1.Rzeczowniki
2.Przymiotniki
3. Przysłówki
4. Czasowniki
5. Wnioski
IX. Słownictwo
1. Wyrazy rodzime
2. Wyrazy zapożyczone
3. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz zastosowanych skrótów
Wykaz źródeł
Aneks
Od redakcji

 

 

Stan książki bardzo dobry, nowa. Okładka zgodna ze zdjęciem.

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com