Księgarnia Historyczna | +48 604 910 603, +48 783 200 100

zaawansowane
0 produktów - 0zł

Anna Jabłońska – Kapituła uniejowska do początku XVI wieku

Cena:27.26
Towar niedostępny
Opis
Opinie

Anna Jabłońska – Kapituła uniejowska do początku XVI wieku

Wydawnictwo: Akademia Świętokrzyska
Seria: nd

Rok wydania : 2005

Wydanie :bd

Nakład : bd

ISBN : 978-83-7133-265-3

Stron : 220

Format : 165x234 mm

Oprawa : miękkaOpis:

Praca należy do nurtu badań nad polskimi kapitułami kolegiackimi w okresie średniowiecza. Nurt ten, dotyczący kapituł katedralnych, a także coraz częściej - kolegiackich, właściwie dopiero w ostatnich latach uległ zintensyfikowaniu, ukazując wciąż nowe kwestie oczekujące na wyjaśnienie i nowe kierunki poszukiwań. Głównym celem autorki było jak najdokładniejsze zrekonstruowanie organizmu i zasad funkcjonowania, form działalności i instytucjonalnych powiązań konkretnej kapituły w Uniejowie, osadzonej w określonych, lokalnych warunkach, uzależnionej zarówno od nich, jak też potrzeb arcybiskupów gnieźnieńskich. Poszczególne części i rozdziały pracy różnią się między sobą charakterem, mają inny układ treści, o czym zdecydowały źródła. W sytuacji, gdy do tej pory o kapitule uniejowskiej nie było wiadomo prawie nic, to właśnie źródła, zarówno drukowane, jak i w dużej mierze rękopiśmienne, odgrywały główną rolę. Część pierwsza pracy opisuje strukturę kapituły, obejmując takie zagadnienia, jak: geneza korporacji w Uniejowie, hierarchia prebend i stanowisk wewnątrz niej, omówienie statutów, charakterystyka własnościowa oraz relacja o tej części szpitalnictwa, która była związana ze zgromadzeniem kanoników. Część druga to katalog duchowieństwa kapitulnego: prałatów, kanoników, wikariuszy, zawierający biogramy poszczególnych osób. Wykaz obejmuje następujące dane: pochodzenie, wykształcenie, stopień święceń, stanowiska uniejowskie, inne posiadane prebendy, urzędy i funkcje. Jest skonstruowany pod kątem ukazania miejsca kapituły uniejowskiej na tle kariery danego duchownego. Katalog, choć wydzielony jako odrębny, nie jest tylko prostym aneksem. Ma wartość równorzędną z pierwszą częścią pracy, albowiem pozwolił na wyciągnięcie wniosków dotyczących kapituły jako całości, a także informacje stąd pochodzące świetnie uzupełniały treść opisującą strukturę. Praca przeznaczona jest przede wszystkim dla specjalistów zajmujących się kapitułami i ich duchowieństwem.

 


Spis treści:


Wykaz skrótów
Wstęp

Część pierwsza. STRUKTURA

Rozdział I. Geneza instytucji kapituły w Uniejowie
Rozdział II. Struktura urzędów i beneficjów
Rozdział III. Statuty kapitulne
Rozdział IV. Uposażenie kapituły uniejowskiej
Rozdział V. Instytucja szpitala w Uniejowie na początku XVI wieku
Rozdział VI. Ogólna charakterystyka duchowieństwa kapitulnego


Część druga. KATALOG DUCHOWIEŃSTWA KAPITULNEGO

Biogramy
Prepozyci
Archidiakoni
Kustosz
Kanonicy

Niższe duchowieństwo

Bibliografia

Stan książki bardzo dobry, nowa, okładka zgodna ze zdjęciem.

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com