Księgarnia Historyczna | +48 604 910 603, +48 783 200 100

zaawansowane
0 produktów - 0zł

Sacramentis Ecclesiae Communicare. Chrzest i Eucharystia według świętego Bernarda z Clairvaux

Stara cena:49.00
Cena:41.66
Do koszyka
Opis
Opinie

Marek Piotr Chojnacki OCist – Sacramentis Ecclesiae Communicare. Chrzest i Eucharystia według świętego Bernarda z Clairvaux
Wydawnictwo : Tyniec

Seria : Źródła Monastyczne nr 59

Rok wydania : 2011

Wydanie : I

Nakład : bd

ISBN : 978-83-7354-365-2

Stron : 480

Format : 125x195 mm

Oprawa : miękkaOpis:
Studia poświęcone refleksji o Bogu oraz relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem nieodzownie prowadzą do rozmyślania nad rolą obrzędów. (…) Tak też zrodził się pomysł napisania pracy, która, podejmując temat Chrztu i Eucharystii, odwołuje się do twórczości jednego z czołowych reprezentantów tak zwanej teologii monastycznej – świętego Bernarda z Clairvaux (1090–1153). Zyskał on już powszechne uznanie jako autorytet duchowy, zaś od niemal stulecia traktowany jest również jako teolog. Intencją autora niniejszej monografii jest zbadanie, jakie znaczenia mają w życiu chrześcijańskim ryty inicjacji, jak również ukazanie jak teologia współczesna, która wartościuje zarówno treść, jak i doświadczenie wiary, może z korzyścią dla siebie odczytywać dzieła średniowiecznego doktora Kościoła.


Spis treści
:

Wykaz skrótów

Od autora
Wprowadzenie

Część pierwsza: Kontekst historyczno-intelektualny myśli świętego Bernarda dotyczącej tożsamości sakramentalnej
Rozdział 1
Święty Bernard z Clairvaux – jeden z przedstawicieli teologi monastycznej
1. Renesans XII wieku
2. Święty Bernard – mistrz odpowiadający na oczekiwania epoki
3. Święty Bernard jako teolog w świetle badań współczesnych
Rozdział 2
Kontekst liturgiczno-sakramentalny rozwoju myśli teologicznej świętego Bernarda.
1. Aspekt liturgiczny Reguły św. Benedykta jako pierwszy fundament, na którym wzrastała sakramentologiczna myśl Bernarda
2. Klimat liturgiczny epoki i zakonu z Citeaux
3. Główne idee sakramentalne okresu

Część druga: Analiza tekstów św. Bernarda o Chrzcie i Eucharystii
Rozdział 3
Chrzest – źródło rytualne życia chrześcijańskiego
1. Konieczność sakramentu wiary
2. Sakrament sprawiedliwości i zbawienia
3. Chrzest w życiu chrześcijańskim
Rozdział 4.
Eucharystia jako źródło obrzędowe życia duchowego i moralnego chrześcijan
1. Źródło obrzędowe mocy w drodze
2. Źródło obrzędowe życia odkupionej istoty ludzkiej
3. Źródła obrzędowe życia moralnego i społecznego chrześcijan

Część trzecia:
Ocena Bernardowej teologii chrzcielnej i eucharystycznej oraz jej aktualnego znaczenia
1. Synteza myśli Bernardowej o Chrzcie i Eucharystii
2. Zarys rozwoju Bernardowych rozważań o Chrzcie i Eucharystii w dzisiejszych czasach

Wnioski
Bibliografia
Indeks odesłań i aluzji biblijnych
Indeks dzieł św. Bernarda
Indeks imion i nazw własnychStan książki bardzo dobry, nowa, okładka zgodna ze zdjęciem.

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com